LEZYNE GPS

 GPS cyklocomputre Lezyne boli vyvinuté od základu in-house, aby boli ľahké, užívateľsky jednoduché a plné funkcií. Jedným z kľúčových atribútov počítačov GPS je možnosť spárovania s aplikáciou Lezyne Ally, ktorá umožňuje prijímanie e-mailových, textových a telefonických upozornení.